AS Shower Chroom

53,50

Waterhygiëne
In het verleden werd het onderwerp waterkwaliteit vaak onderschat. Men ging er simpelweg vanuit dat wat er elke dag uit de kraan kwam, onschadelijk, schoon en veilig was. De waterkwaliteit in een gebouw installatie kan echter door microbiologische bestanddelen zoals legionella aanzienlijk worden aangetast. Inademen van met legionella besmet water kan tot veteranenziekte leiden. Inademing van kleine waterdruppels die besmet zijn met legionella kan leiden tot longontsteking (ook wel bekend als veteranenziekte). Artsen melden jaarlijks ruim 300 gevallen van de veteranenziekte (Teirlinck et al., 2014). Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk hoger. Niet bij alle gevallen van longontsteking wordt uitgebreide diagnostiek ingezet en de verwekker van de longontsteking kan niet altijd achterhaald worden. Indien gegevens van een Duitse studie (von Baum et al., 2008), waarbij wel uitgebreide diagnostiek werd ingezet bij patiënten met longontsteking, worden geëxtrapoleerd naar de Nederlandse situatie dan wordt geschat dat er jaarlijks 4.000-7.000 patiënten zijn met een longontsteking door legionella. Daarvan worden er circa 1.000 in het ziekenhuis opgenomen (Versteegh et al., 2009). De legionella-bacterie vermenigvuldigt zich bij een temperatuur van 25 tot 50°C. Vooral in water dat lang in leidingen blijft stilstaan, meestal in grote gebouwen. (Bron: www.volksgezondheidenzorg.info) De mortaliteit bij veteranenziekte is ongeveer 16 procent. In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport toe op de naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater. Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (2011) stelt eisen aan eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties. Het aantal legionella bacteria in drinkwater mag max.100 KVE/liter bedragen. Prioritaire instellingen dienen bij 1.000 KVE/liter en meer hiervan melding doen bij de Inspectie. Aanvullende eisen worden gesteld door de ministeriële Regeling Legionellapreventie en de beoordelingsrichtlijn 6010 betreffende de eisen aan het legionella beheersplan.

AS SHOWER chroom
Bij een extreem sterke legionellabesmetting kunnen de gezondheidsinstanties zelfs een doucheverbod uitvaardigen. Het douchefilter AS SHOWER chroom biedt betrouwbare en onmiddellijke bescherming tegen legionella bij het douchen. AS SHOWER chroom filtert legionella voor 99,99999 % uit het water en u kunt tijdens de levensduur van maximaal twee maanden zorgeloos douchen!

Toepassingsgebieden
■ Hotels
■ Bejaarden- en verzorgingstehuizen
■ Wooncomplexen
■ Vrijetijdsinrichtingen

Luxe douchefilter biedt betrouwbare bescherming tegen legionella bacteriën
Onmiddelijke bescherming door de geïntegreerde capillaire membranen. De AS SHOWER chroom laat zich zonder problemen aan de bestaande douchslang aansluiten.
■ Zekere en onmiddellijke bescherming tegen legionella bacteriën
■ Optimale prijs-kwaliteitsverhouding
■ 24-uurs leverservice mogelijk
■ Compatibel met thermische en chemische desinfectie
■ Eenvoudige en snelle montage
■ Kiwa gecertificeerd BRL-K-14010-DEEL 1

Categorie: