FLUSH 2.0

366,00

Het is ook mogelijk de FLUSH 2.0 te huren. Vraag naar de mogelijkheden!

Het innovatieve spoelsysteem
Het innovatieve spoelsysteem FLUSH 2.0 is ontwikkeld door Aqua free. Het spoelt automatisch waterleidingen die weinig of tijdelijk niet worden gebruikt. Dit unieke product kan overal worden gebruikt waar kranen of tappunten geplaatst zijn, in openbare- of industriële gebouwen, maar ook in particuliere huishoudens.
Het systeem kan op eenvoudige en snelle wijze aan alle gangbare schroefdraadmaten worden aangepast. Het compacte systeem werkt op batterijen. De spoelduur, de spoelcycli en het tijdstip van de spoeling kunnen individueel worden gekozen.

Toepassingsgebieden
Leegstandsmanagement in:
■ ziekenhuizen
■ Bejaarden- en verzorgingstehuizen
■ Hotels en vakantiecomplexen
■ Scholen, sporthallen en kleuterscholen

FLUSH 2.0 biedt de gebruiker de mogelijkheid om de koud- en warmwaterleiding van alle mechanisch instelbare kranen regelmatig te spoelen. Dit tegen lage kosten en bij een geringe inzet van personeel. Bij regelmatig spoelen wordt de vorming van bio-film verminderd terwijl de drinkwaterkwaliteit behouden blijft. Het registreren van de uitgevoerde spoelcycli is optioneel mogelijk met een datalogger.

Het mobiele spoelsysteem
Voorkomt stilstaand water in de waterleiding en gaat hiermee de vorming van bio-film tegen. Bio-film biedt bacteriën ideale omstandigheden om zich in het leidingsysteem te nestelen.
■ Voorkomt stilstaand water in leidingen
■ Voorkomt de vorming van bio-film en de groei van bacteriën
■ Geautomatiseerde spoeling van de leiding
■ Compact systeem
■ Elektronische overloopbeveiliging
■ Eenvoudig te bedienen
■ Flexibel en voordelig

Categorie: