AQURAAT, bij al uw vragen over waterkwaliteit!

Water zit vol met opgeloste en niet opgeloste bestandsdelen. Deze bestandsdelen bepalen samen met de omstandigheden of het water de juiste kwaliteit heeft voor uw toepassing. Wij kunnen u helpen met het bepalen of uw water geschikt is voor uw toepassingen of hoe de benodigde kwaliteit bereikt kan worden. 

Legionella

Overal waar waternevel ingeademd kan worden bestaat een risico van Legionella-besmetting.
AQURAAT helpt bij het beheersen van Legionella.

Wateronderzoek

Voor elke toepassing van water is met gerichte analyses vast te stellen hoe geschikt het water is. AQURAAT helpt bij het vaststellen van de relevante parameters en verzorgt het onderzoek.

Waterconditionering

Om water voor een toepassing geschikt te maken, moeten bestandsdelen worden verwijderd of toegevoegd.
AQURAAT helpt bij de keuze voor de meest optimale waterbehandeling.

Legionella

Samen met u stellen we vast wat voor uw waterinstallatie nodig is om het risico van Legionella te beheersen en om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Naast advisering, kunnen we ook technische diensten verzorgen en Legionella filters plaatsen. 

Legionella advisering

AQURAAT maakt Legionella beheersplannen voor drinkwater- en proceswaterinstallaties. Hiervoor wordt altijd een risico-inventarisatie uitgevoerd. We hebben producten ontwikkeld, die zich kenmerken door gebruiksvriendelijkheid. Als één van de weinige bureaus zijn we daarbij sterk in het in kaart brengen van leidinginstallaties met isometrische tekeningen.  

Uitvoering beheersmaatregelen

Sommige Legionella beheersmaatregelen vergen een specialist. Onze geroutineerde medewerkers kunnen voor u de controle van keerkleppen en het reinigen van boilers verzorgen. Ook het reinigen van leidinginstallaties kunnen we veilig, efficiënt en snel voor u uitvoeren.

Plaatsen van Legionella filters

Als u last heeft van een terugkerende Legionella-infectie, kan filtratie van uw water uitkomst bieden. AQURAAT helpt u bij het bepalen van de meest efficiënte strategie! Neem gerust contact met ons op voor een op uw situatie toegesneden oplossing.

Wateronderzoek

Naast gecertificeerde monstername en analyse van Legionella, kunnen wij u van dienst zijn met een groot aantal analysetechnieken ter plaatste en in het laboratorium. Onze specialisten selecteren hierbij op basis van uw onderzoeksvraag de geschikte analyses. Ook periodieke waterkwaliteitscontroles kunnen we met onze monsternemers en laboratoriumfaciliteiten efficiënt voor u verzorgen.

Waterconditionering

Elke toepassing van water, zoals consumptie, irrigatie of energieoverdracht (CV-installatie of koeltoren) vereist een specifieke samenstelling van het water. Onze specialisten kunnen vaststellen welke technieken nodig zijn om problemen zoals corrosie, vervuiling van de installatie of verspreiding van pathogene micro-organismen te voorkomen.  

Onze digitale cursussen worden nu ook aangeboden door ROC Nederland.

Over ons
AQURAAT is gespecialiseerd in waterkwaliteit. Water zit vol met opgeloste en niet opgeloste bestandsdelen. Deze bestandsdelen bepalen samen met de omstandigheden of het water de juiste kwaliteit heeft voor uw toepassing. Wij kunnen u helpen met het bepalen of uw water geschikt is voor uw toepassingen of hoe de benodigde kwaliteit bereikt kan worden. 

Ecologisch onderzoek en advisering op het vlak van Ruimte en Milieu worden gepresenteerd op de website van ons zusterbedrijf Aqua-Terra Nova. AQURAAT werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herziene versie 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

AQURAAT BV
Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen
Telefoon: 0174 – 404 180
E-mail: info@aquraat.nl
LinkedIn

KvK nummer: 70904480
BTW nummer: NL 8585 050 22 B01
IBAN:NL70 INGB 0008 3468 71
BIC: INGB NL2A

Registratieadres kvk
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk

Wij zijn aangesloten bij:

Wij zijn sponsor van: