Legionella advisering & totaal ontzorging!

Bij specifieke vragen kunnen onze adviseurs op afroep van dienst zijn. Voor met name drinkwaterinstallaties zijn op basis van de wettelijke eisen gestandaardiseerde diensten ontwikkeld:
• Legionella beheersplan drinkwaterinstallaties
• Beperkte Risicoanalyse drinkwaterinstallatie
• Toetsing drinkwaterinstallaties (NEN 1006)
• Legionella BesmettingsAnalyse
• Legionella Beheersinstructie VVE
• Tekeningen drinkwaterinstallatie met tappuntcodering
• Legionella beheersplan Koeltorensysteem
• Legionella audit

Legionella beheersplan drinkwaterinstallaties

AQURAAT is gecertificeerd door KIWA volgens BRL 6010. Dit geeft de zekerheid dat Legionella beheersplannen voor drinkwaterinstallaties volgens de meest actuele normen worden opgesteld. Een grondige risicoanalyse is de basis van een goed beheersplan. Hierbij moeten, voor zover mogelijk, alle dode leidingen en andere onvolkomenheden worden getraceerd. Bij de risicoanalyse wordt het leidingsysteem getoetst aan de ‘Water Werkbladen’ (NEN  1006).

Een Legionella beheersplan voor een drinkwaterinstallatie bestaat uit:    
1. Rapportage van de risico-inventarisatie met een overzicht van de benodigde aanpassingen. 
2. Overzicht van de periodieke maatregelen die nodig zijn om Legionella te beheersen.  
3. Logboek in een Excel-bestand met daarin een handige werkbrief generator, waarmee ‘met een druk op de knop’ wekelijks een werkbriefje kan worden afgedrukt.

Optioneel kan ervoor worden gekozen om  een isometrische tekening (schuine projectie) van de installatie te laten maken. Op deze tekening worden alle tappunten van een unieke code voorzien. Deze codering komt overeen met de gehanteerde codes in het beheersplan en het logboek.

Bij de risico-inventarisatie zal de gehele installatie vanaf de watermeter tot aan de tappunten beoordeeld worden op de verschillende risicofactoren, zoals omgevingstemperatuur, verblijftijd van het water en materiaalgebruik. Tevens worden risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E’s)  uitgevoerd van proceswatertoepassingen die in de utiliteit gangbaar zijn. Voorbeeld hiervan is een luchtbevochtiger.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Beperkte Risico-Inventarisatie drinkwaterinstallatie

Voor drinkwaterinstallaties met weinig of geen vernevelende (aerosolvormende) tappunten, kan een ‘Beperkte Risico-inventarisatie’ uitkomst bieden. Bij een beperkte risicoanalyse worden alle aanwezige tappunten beoordeeld op hun Legionella-risico. De inventarisatie wordt vastgelegd in een briefrapportage met daarin de eisen waaraan moet worden voldaan. In de rapportage wordt een strategie voorgesteld om op de meest effectieve en voordelige manier aan de eisen te kunnen voldoen en Legionella te beheersen. Hiermee heeft u dan aantoonbaar gemaakt dat de risico’s van Legionella-besmetting worden beheerst door blootstelling aan Legionella te voorkomen. 

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Toetsing drinkwaterinstallaties (NEN 1006)

NEN 1006 wordt in de ‘Water Werkbladen’ uitgewerkt in specifieke installatievoorschriften. De drinkwaterinstallatie zal daarom aan de Water Werkbladen worden getoetst. Hiertoe zal de installatie van watermeter tot aan alle tappunten worden beoordeeld. Het totaal zal worden verwerkt in een rapportage met een overzicht van eventuele afwijkingen ten opzichte van de voorschriften.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Legionella BesmettingsAnalyse

Als de oorzaken van een Legionellabesmetting in een leidinginstallatie niet worden weggenomen, zal een reiniging en/of desinfectie slechts een tijdelijk effect hebben. Het is daarom van groot belang dat de omvang van de besmetting tijdig wordt vastgesteld en dat de oorzaken vooraf worden weggenomen.

Tijdens een locatiebezoek wordt de installatie met de van toepassing zijnde beheersmaatregelen beoordeeld. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de besmetting zijn soms aanvullende Legionella-analyses nodig. Het geheel wordt vastgelegd in een briefrapportage met een stappenplan. Het doel van de ‘Legionella-Besmettingsanalyse’ is tweeledig:
1. Voorkomen dat besmettingen terugkeren;
2. Voorkomen dat onnodig (dure) maatregelen worden getroffen.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Legionella Beheersinstructie VVE

Bij Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) is sprake van een collectieve drinkwaterinstallatie. Het aantal hierop aangesloten tappunten is doorgaans beperkt, maar elke eigenaar heeft wel een aansluiting op de collectieve installatie voor zijn eigen drinkwaterinstallatie. Hierbij is dus sprake van veel ‘doorleverpunten’. Bij de inventarisatie en inspectie van de collectieve drinkwaterinstallatie zal de installatie vanaf de watermeter tot aan de leverpunten beoordeeld worden op de verschillende risicofactoren, zoals omgevingstemperatuur, verblijftijd van het water en materiaalgebruik.

Een beheersinstructie wordt opgesteld op basis van Handleiding “Zorgplicht Legionella preventie Collectieve leidingwaterinstallaties” (ISSO-publicatie 55.2). De beheersinstructie zal bestaan uit:
• Weergave van het juridische kader en algemene informatie over Legionella risico’s;
• Risicoanalyse met daarin een tappuntenlijst met risicobeoordeling;
• Overzicht van de benodigde aanpassingen;
• Overzicht van periodieke beheersmaatregelen.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Tekeningen drinkwaterinstallatie met tappuntcodering

Als één van de weinige bureaus is AQURAAT sterk in het in kaart brengen van leidinginstallaties.

Afhankelijk van de reeds aanwezige tekeningen, kan een keuze gemaakt worden tussen:
a) Tappuntcodering aanbrengen op actuele en volledige tekeningen in .dwg of .dxf-formaat;
b) Tekening opstellen op basis van inventarisatie als er nog geen (goede) tekeningen zijn; 
c) Tekening opstellen op basis van schouw bij een nieuwe drinkwaterinstallatie, waarvan goede tekeningen aanwezig zijn. 

Op de tekening wordt de gehele drinkwaterinstallatie weergegeven vanaf de watermeter tot aan de tappunten. Op de isometrische tekening worden ook de appendages, zoals afsluiters en terugstroombeveiligingen, weergegeven. Wanneer voor het systeem door AQURAAT een Legionella beheersdocument is of wordt opgesteld, wordt voor de tappunten en opwarmapparatuur een codering toegepast die overeenstemt met het beheersdocument en het logboek.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Legionella beheersplan Koeltorensysteem

Een koeltorensysteem kan meerdere parallel geschakelde koeltorens bevatten. Tijdens een locatiebezoek wordt het koeltorensysteem vanaf de suppletie tot aan de te koelen processen (en terug) beoordeeld op de verschillende risicofactoren. Vervolgens wordt op basis van het activiteitenbesluit en de ISSO publicatie 55.3 ‘Legionellapreventie in klimaatinstallaties’ het beheersplan met bijbehorende schema en tekeningen opgesteld.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Legionella audit

Een Legionella beheersplan heeft pas nut als het wordt toegepast. Een goede uitvoering van het plan kan door Aquaraat gewaarborgd worden met (jaarlijkse) audits. 

Zo’n Legionella audit betreft de volgende activiteiten:
• Toetsing uitgevoerde aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie aan de water werkbladen;
• Toetsing uitvoering periodieke beheersmaatregelen op basis van beheersdocumenten;
• Rapportage.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Over ons
AQURAAT is gespecialiseerd in waterkwaliteit. Water zit vol met opgeloste en niet opgeloste bestandsdelen. Deze bestandsdelen bepalen samen met de omstandigheden of het water de juiste kwaliteit heeft voor uw toepassing. Wij kunnen u helpen met het bepalen of uw water geschikt is voor uw toepassingen of hoe de benodigde kwaliteit bereikt kan worden.

Ecologisch onderzoek en advisering op het vlak van Ruimte en Milieu worden gepresenteerd op de website van ons zusterbedrijf Aqua-Terra Nova. AQURAAT werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herziene versie 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

AQURAAT BV
Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen
Telefoon: 0174 – 404 180
E-mail: info@aquraat.nl

KvK nummer: 70904480
BTW nummer:
NL 8585 050 22 B01
IBAN:
NL70 INGB 0008 3468 71
BIC: INGB NL2A