Uitvoering Beheersmaatregelen

Veel Legionella beheersmaatregelen kunt u zelf uitvoeren. Denk hierbij aan het spoelen van te weinig gebruikte tappunten en het controleren van temperaturen en verzegelingen. Andere Legionella beheersmaatregelen vergen een specialist. Door hun routine kunnen onze medewerkers dit efficiënt en effectief voor u verzorgen. Onze specialisten kunnen u van dienst zijn met:
• Controle van keerkleppen
• Legionella wateranalyses
• Reinigen waterleidinginstallaties
• Reinigen boilers

Controle van keerkleppen

Terugstroombeveiligingen worden gebruikt om water van verschillende samenstelling (vloeistofklassen) gescheiden te houden. Hierbij wordt de stromingsrichting van het water in één richting geblokkeerd. Deze terugstroombeveiligingen (of keerkleppen) zijn er in verschillende typen. In drinkwaterinstallaties moet de functionaliteit van keerkleppen gewaarborgd worden door deze jaarlijks te controleren. Onze medewerkers zijn hierin geroutineerd. Desgewenst kunnen ze niet functionerende keerkleppen direct vervangen.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Legionella wateranalyses

Drinkwaterinstallaties moeten tweemaal per jaar worden gecontroleerd op aanwezigheid van Legionella. Het water uit vernevelende proceswaterinstallaties worden in het kader van Arbo-regelgeving elke twee of drie maanden gecontroleerd op aanwezigheid van Legionella. Wij kunnen zowel de monstername als de Legionella-analyse gecertificeerd voor u verzorgen.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Reinigen waterleidinginstallaties

Aan de binnenkant van waterleidingen ontstaat na verloop van tijd een slijmlaagje (biofilm). Als een leidinginstallatie is geïnfecteerd met Legionella, moet deze biofilm worden verwijderd. De uitvoering hiervan bestaat uit twee stappen: reiniging en desinfectie.

Hiervoor zijn, afhankelijk van de installatie verschillende (combinaties van) technieken beschikbaar: chemie, water/lucht, heet water en stoom. Hiermee kan uw leidinginstallatie veilig, efficiënt en snel worden gereinigd.

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Reinigen boilers

In het kader van Legionella beheersing moeten de reservoirs van boilers (met een inhoud van meer dan 20 liter) worden ontdaan van sediment.  Dit specialistische klusje kunnen wij voor u verzorgen. Dit jaarlijkse onderhoud komt ten goede aan de doorstroming en de warmteoverdracht (energieverbruik).

Voor specifieke legionella vragen kunt u mailen naar legionella@aquraat.nl of bellen naar 0174 – 404 180.

Over ons
AQURAAT is gespecialiseerd in waterkwaliteit. Water zit vol met opgeloste en niet opgeloste bestandsdelen. Deze bestandsdelen bepalen samen met de omstandigheden of het water de juiste kwaliteit heeft voor uw toepassing. Wij kunnen u helpen met het bepalen of uw water geschikt is voor uw toepassingen of hoe de benodigde kwaliteit bereikt kan worden.

Ecologisch onderzoek en advisering op het vlak van Ruimte en Milieu worden gepresenteerd op de website van ons zusterbedrijf Aqua-Terra Nova. AQURAAT werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herziene versie 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

AQURAAT BV
Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen
Telefoon: 0174 – 404 180
E-mail: info@aquraat.nl

KvK nummer: 70904480
BTW nummer:
NL 8585 050 22 B01
IBAN:
NL70 INGB 0008 3468 71
BIC: INGB NL2A